Szkolenie stacjonarne

Minitab w pracy inżyniera

Naucz się jak wykorzystać program Minitab w pracy inżynierskiej. Wykorzystaj swoje dane aby doskonalić swój proces.

Z programem Minitab nauczysz się jak wsłuchać się w głos procesu.
Zdobądź umiejętności analizy oraz prezentowania danych

FMEA

Analiza skutków oraz przyczyn błędów wg podręcznika AIAG VA 2019.

Szkolenie stacjonarne

Failure Mode and Effect Analysis

Dowiedz się jak skutecznie identyfikować zagrożenia oraz ich skutki. Naucz się szacować ryzyko swoich wyrobów oraz procesów.

Unikaj błędów już na etapie projektowania wyrobu i procesu
Wykorzystaj doświadczenie swojej organizacji oraz zespołów

SPC - statystyczne Sterowanie Procesem

SPC - statystyczne Sterowanie Procesem

Program opracowany na podstawie podręcznika SPC AIAG

Szkolenie stacjonarne

Statistical Process Control

Dołącz do kursu SPC aby wykorzystać moc drzemiącą w statystyce! Reaguj przed a nie po szkodzie! Nie bój się statystyki - to naprawdę nie jest trudne. 

Wykorzystaj dane które zbiera Twoja organizacja do sterowania procesami.
Zrozum zmienność swoich procesów i podejmuj słuszne decyzje

Szkolenie stacjonarne

Failure Mode and Effect Analysis

Aby ufać swoim danym musisz najpierw ufać swoim pomiarom. Dołącz do kursu MSA i naucz się oceniać swoje narzędzia pomiarowe.

Poznaj metody oceny przydatności systemów pomiarowych
Naucz się identyfikować zmienność pomiarową i doskonal swoje narzędzia.